بر همه چیزی کتابت بود

               مگر بر آب

واگر گذر کنی بر دریا

از خون خویش

بر آب

کتابت کن

تا آن کز پی تو در آید

داند که

عاشقان و

مستان و 

 سوختگان رفته اند 

مکتوب بالا از شیخ ابوالحسن خرقانی درآمدی است بر تغییر در وضعیت وبلاگ .چون انها که مرا می شناسند گله میکنند که وبلاگ شما فقط پزشکی شده وخشک وخسته کننده است .گفتم منبعد هم در مطالب هم در لینک ها سعی می شود که تنوع داشته باشد .راستی عید فطر مبارک..... تا بعد

/ 0 نظر / 12 بازدید