مداخلات پرستاری در زخمها <۲>

شیده ساعدی <مجله طبیب >

تمیز کردن زخم : در محیط خارج از درمانگاه و بیمارستان به مردم توصیه می کنیم جهت شستشوی زخم از اب روان استفاده کنند . اگر شستشو به ارامی انجام شود محیط از الودگیها و میکروبهایی که می توانند منبع تولید عفونت باشند پاک می شود . برای کاهش خطر عفونت محیط را با اب صابون بشویید . محلی که در ان سنگریزه یاالودگی وجود دارد در مسیر مخالف پاک کنید . اگر زخم را در مسیر موافق پاک کنید سنگریزه ها یا الودگی ها بیشتر به داخل زخم فرو می رود .  امروزه برای شستشوی زخم  محلول نرمال سالین توصیه می شود و اعتقاد براین

است که محلولهایی چون بتادین در روند بهبود و التیام زخم اختلال ایجاد می کنند 

کنترل خونریزی : اگر خونریزی شدید است کنترل ان به تمیز کردن زخم اولویت دارد . برای کنترل خونریزی از فشار دادن به صورت مستقیم برروی زخم استفاده کنید اما باید توجه داشت جریان خون به عضو مختل نشود . قرار یک پانسمان استریل به روی زخم می تواند به کنترل خونریزی کمک کند .اگر پاسمان قبلی خیس شده پانسمان دیگری روی ان بگذارید تعویض مکرر پدها در انعقاد خون و کنترل خونریزی خلل ایجاد می کند . بخیه زدن و کوتر کردن روشهایی است که در مراکز درمانی برای کنترل خونریزی ها استفاده می شود .

حمایت وحفاظت از زخم : صرف نظر ازکنترل خونریزی باید بافت را از خطر صدمات بیشتر حفظ کرد . با قرار دادن یک پانسمان استریل روی زخم از ورود میکروبها جلوگیری شده وبا بی حرکت کردن عضو مربوطه از تشدید درد وصدمات بافتی بیشتر جلوگیری می کنیم از این رو بحث پانسمانها و بانداژها مطرح میشود 

 با قرار دادن یک پانسمان دورادور جسم فرو روند از جابجایی بیشتر ان جلوگیری می کنیم تا به مراکز درمانی برسیم . در خراشیدگیها وزخمهای کوچک هیچ چیز روی ان نمی گذاریم فقط اجازه می دهیم در معرض هوا خشک شود و روی ان پوسته ببندد پانسمان خیلی سفت ومحکم نباشد تا از جریان خون در عضو مربوطه جلوگیری نشود   

/ 0 نظر / 8 بازدید