بی نظمی خوا ب و کار ۲

استفاده از مطالب این وبلاگ با یا بدون ذکر منبع آزاد است

گیلان . خمام . مطب دکتر حمیدرضا علیزاده . تلفن ٠١٣٢۴٢٢٠٨٩٩  

    بی نظمی خوا ب و کار ۲

سیستم زمان بندی سیرکادین

سیستم سیرکادین یک سیستم خواب بیداری را تنظیم می کند.

جز دیگر، سیستم هومئوستاتیک است، که سبب فشار دامی برای خواب و زمان اضافی بیدار می شود. به عکس، سیتم سیرکادین با پیس میکر مرکزی که در هسته های فوق کیاسمایی هیپوتالاموس جای دارد، در طول روز برای حفظ حالت بیداری سیگنال هایی می فرستد. این سیگنال ها نیاز افزایش یافته و سیستم هومئوستاتیک برای خواب را خنثی می سازند که در طول روز ساخته می شود.

با نزدیک شدن شب، هورمون ملاتونین از غده ی صنوبری ترشح می شود و از میزان سیگنال اخطاردهنده ی سیرکادین کاسته می شود. تولید افزایش خواب آلودگی از حدود زمان طبیعی خواب شبانه ( 9 تا 12 شب) آغاز می شود و به این ترتیب سایق هومئوستاتیک خواب امکان تجلی کامل می یابد که در برابر پایین ترین نقطه ی گوش به زنگی در ساعات اولیه ی بامداد (4 تا 6 صبح) قرار می گیرند. در ساعات بعدی بامداد ( 7 تا 9 صبح)، سیگنال اخطار دهنده ی سیرکادین دوباره فعال شده و به طور ناقص سایق رو به افزایش هومئوستاتیک برای خواب را خنثی می کند. سپس تمامی این فرآیند هر 24 ساعت تکرار می شود. اما سیستم زمان بندی سیرکادین برای آن عده از افرادی ( یعنی کارگران شیفتی) که تلاش می کنند روز بخوابند و شب بیدار بمانند مشکل ایجاد می کند زیرا سیستم سیرکادین سیگنال اعلام خطر به مناطق مختلف مغز در طول روز می فرستد، یعنی درست زمانی که بسیاری از کارگران شب کار تلاش می کنند به خواب روند. این عدم هماهنگی و رفتار فیزیولوژی سیر کادین یکی از عللی است که سبب می شود بسیاری از کارگران شیفتی در رفتن به خواب در طول روز دچار مشکل باشند.

دشواری خواب روز، همراه افزایش طبیعی سایق خواب در طول شب، غالباً به سطوح پاتولوژیک خواب آلودگی در تمام طول شیفت شب می انجامد و به خصوص در اوایل بامداد ضمن رفتن به خانه موجب افزایش خطرات ایمنی می شود انسان برای سازش با برنامه ی شیفتی روشهای متفاوتی امتحان می کند ولی بسیاری از کارگران شب کار، حتی پآنها که دائماً شبها کار می کنند، نمی توانند ریتم سیرکادین درونی خود را با برنامه ی خواب بیداری خود تطبیق دهند.

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید