خود درمانی اکنه با اسید سالی سیلیک موضعی

درمانی که در پیشگیری  از پیدایش « کومدوهای کوچک» کارآیی دارد در پیشگیری  از آسیب های التهابی نیز کارآیی خواهد داشت که کومدوهای کوچک، درون آنها امکان رشد دارند.

 اکنه ( جوش صورت و پوست ، غرور جوانی Acne vulgaris ) ناراحتی بسیار شایعی است و بیش از 80% جوانهای 13 تا 19 ساله و بالاتر را گرفتار می کند،اگر چه اکنه معمولاً نخستین بار در اواخر کودکی یا بین 13 تا 16 سال ظاهر می شود ولی در بعضی مواقع  در 20 یا 30 سالگی خودنمایی می کند. بیشترین موارد ظهور  اکنه که در حدود 17 سالگی است، در هر دو جنس تقریباً یکسان است ولی در مردان شدت بیشتری دارد. اگر چه اکنه بیماری خطرناکی نیست، ولی می تواند استرس عاطفی و مسایل  روانشناختی مثل کناره گیری از اجتماع و گریز از مدرسه به خصوص برای 13 تا 19 ساله ها به بار آورد.اکنه در بیشتر جوانهای  13 تا 19 ساله خفیف است، در کمتر از ثلث آنها نه چندان شدید و در 2% شدید است. بیشتر مبتلایان برای رفع ناراحتی خود به پزشک مراجعه نمی کنند. بیشتر افراد بالغ اکنه خود را با توصیه ی داروساز یا بدون آن – با داروی بی نسخه – درمان می کنند.  بیماریزایی اکنهاگر چه چند عامل در بیماریزایی اکنه دخالت دارند، ولی نخستین علت در بیشتر افراد بالغ افزایش تراز هورمون جنسی نر ( androgen)، همراه سن بلوغ است. در طول بلوغ، افزایش تراز هورمون جنسی نر غده ها چربی ضمیمه مو را تحریک می کنند و آنها چربی بیشتر ترشح می نمایند. جمع شدن چربی غده ی ضمیمه ی موها به دلیلی ناشناخته، غالباً باعث تغییر کنش بافت پوششی فولیکولی می شود و حاصلش به وجود آمدن مواد مانع بر سر راه منفذ خارجی فولیکول و جلوگیری از خروج چربی اضافه از فولیکول می شود. به وجود آمدن این مواد مانع، باعث تغییر الگوی کراتینی شدن داخل فولیکول مو و غده ی چربی پوست می گردد.ماده کراتینی درون فولیکول معمولاً سازمانی شل دارد و اضافه بر آن ذرات تیغه مانند در آن بیشتر است و فقط معدودی ذره کراتوهیالین به همراه دارد. ماده ی کراتینی بخش پایینی قیف مانند فولیکول در جریان به وجود آمدن کومدو متراکمتر و ذرات تیغه مانند کمتر می شوند و ذرات کراتوهیالین افزایش می یابند و بعضی از سلولهای فولیکولی صاحب ماده ی بی شکلی می شوند که احتمالاً  چربی است و در فرآیند به وجود آمدن کراتین تولید می گردند. این فرایند نخستین  ضایعه اکنه را به وجود می آورد که همان میکرو کومدو است. گفته شده است که میکروکومدو « بمب زمانی به موقع» اکنه و ضایعه ی پیشگام آن است که درمان مناسب عمدتاً متوجه آن است.به دنبال مراحل اولیه ی پیدایش ضایعه، چربی و کراتین محبوس شده، پشت مانع موجود در منفذ خارجی فولیکول، جمع می شوند و به صورت یک کومدوی بسته یا « سرسفید» در می آیند. در داخل کومدوی بسته است که باکتری بی هوازی Propionib actesium acne تکثیر می یابد و لیپازهایی تولید می کند که تری گلیسیریدهای چربی مو را به اسیدهای چرب تجزیه می نماید. این اسیدهای چرب، اگر فولیکول  را پاره کنند و داخل جلد نفوذ نمایند، موجب پیشرفت التهاب می گردند. میکرو کومدونهای پاره شده و کومدونهای بسته، با چنین فرایندی تبدیل به جوش، گرهک و کیست التهابی اکنه می شوند.رده بندی اکنهشایعترین رده بندی که مورد استفاده قرار دارد، از Pillsbury است که آنان را به چهار درجه تقسیم کرده است. در اکنه درجه یI کومدون عمده ترین ضایعه و جوشی است ملتهب  و کوچک. در آکنه ی درجه ی II ، وضع التهابی آشکارتر و تعداد جوشها و گرهکها بیشتر از آکنه درجه I است، ولی ضایعات عموماً  به صورت محدودند. در آکنه درجه ی III ، که آکنه ای بالنسبه سخت است، تعداد زیادی جوشهای کوچک و گاهی یک گرهک بزرگ دارد که عموماً  علاوه بر صورت در شانه ها و سینه ظاهر می شوند. آکنه ی درجه ی IV سخت ترین حالت آکنه است و معمولاً آن را acne conglobata می نامند.داروسازان عمدتاً با آکنه درجه I و II رو به رو می شوند. اکنه های سخت را باید به پزشک مراجعه کرد. پزشکان همه ی درجات آکنه را همراه دیگر بیماریها می بینند و دستورات خاص برای اکنه های درجه III و IV می دهند.  پیشگیری و درمانآکنه قابل درمان است ولی با موفقیت پیشگیری نمی شود. پاکیزگی عمومی، تغذیه ی خوب و ورزش بدنی منظم کمکی به پیشگیری است. درمانهای اولیه معمولاً از این نظر سودمند به نظر می رسند که از گسترش آکنه و سخت تر شدن آن پیشگیری می کند، از این گذشته درمان موثر آکنه نیز می تواند از پیدایش ضایعات جدید پیشگیری کند.درمان موضعی با داروهای بی نسخهدرمان عمده ی آکنه، بخصوص آکنه خفیف و نه چندان سخت، دارو درمانی موضعی است. بیشتر موارد آکنه کومدونی یا جوش مانند، می توانند با درمان سیستمی معالجه شوند. داروهای بی نسخه مثل « اسید سالی سیلیک» و « بنزویل پر اکسید»، گوگرد و « رزور سینول» سالها با موفقیت مورد استفاده بوده اند. FDA اسید سالی سیلیک 5/0 % تا 2% و رزورسینول 2%، را وقتی با گوگرد 3% تا 8% ، مخلوط  شود بی خطر و موثر برای داروهای بی نسخه در آدمی رده بندی کرده است ( گروه I). رده بندی بنزویل پراکسید در تابستان گذشته به وسیله FDA مورد تجدید ظنر قرار گرفته و از گروه I به گروه III انتقال داده شده است؛ زیرا در حیوانات بالقوه آغازگر تومور است. بررسی های بیشتری در حیوانات در دست انجامند تا معلوم گردد باید بار دیگر در گروه I جای داده شود یا نه.داروی موضعی برای آنکه موثر باشد نباید فقط ضایعه ی آکنه ی موجود را برطرف کند. بلکه باید از ظهور ضایعات جدید پیشگیری نماید. بنابراین برای به دست آوردن نتیجه ی مطلوب، داروها باید قابل کاربرد در تمامی ناحیه باشند نه حفظ  تک تک ضایعه ها. بهبود آکنه دست کم چند هفته طول می کشد. داروها کاملاً بی خطر انتخاب شده اند و تنها عارضه ی ناخواسته ی آنها سوزش موضعی است.اسید سالی سیلیکبیش از 100 سال است که اسید سالی سیلیک را برای درمان آکنه خفیف و نه چندان سخت به کار می برند. و پزشکان آزموده آن را درمانی موثر می شناسند که به خوبی تحمل می شود. اسید سالی سیلیک  جز فعال تعدادی از قلم های پاک کننده و مایعات  و کرم و ژل و لوسیون و بالشتک زخم و صابون است. کارآیی اسید سالی سیلیک در تعدادی از بررسیهای بالینی  و آزمایشهای رفع جوشهای کوچک  صورت نشان داده شده است.در فرآورده های دارای اسید سالی سیلیک ، مانند Stri Dex ، الکل  موجود به سرعت تبخیر می شود و اسید سالی سیلیک  باقی مانده را  روی پوست باقی می گذارد. این گونه فرآورده ها روی پوست دیده نمی شوند و بهتر از « بنزویل پراکسید»  تحمل می گردند. در یک بررسی کنترل شده ای که بیمار از ماهیت داروی به کار رفته آگاهی نداشت ( blinded) از فرآورده های اسید سالی سیلیک دار 5/0% و 1% و 2% استفاده و معلوم شد که در از بین بردن جوشهای کوچک صورت اثر چشمگیر دارند ولی فرآورده ی 2% ظاهراً در معکوس ساختن غیر عادی کراتینی  شدن فولیکول بهتر بود.درمانهای با نسخهپزشکانی که آکنه های سخت را درمان می کنند، ( داروهای قویتر موضعی مثل « ترتی نویین‌» و 10% «بنزویل پراکسید» نسخه می کنند. محلولهای موضعی حاوی آنتی بیوتیک، مثل اریترومایسین و کلیندامایسین نیز فراوان نسخه می شوند. درمان سیستمی شامل تتراسایکلین، اریترومایسین یا ماینوسایکلین است. گاهی « ایزوترتی نویین» برای بعضی از بیماران انتخابی دارای آکنه سخت نسخه می شود.آکنه خطر مرگ به همراه ندارد و عموماً خفیف یا نه چندان سخت است. با وجود این می تواند استرس عاطفی و حتی مسایل روانشناختی، بخصوص برای جوانان بین 13 تا 19 سال، به وجود آورد. این مسایل ممکن است تا سن کمال ادامه یابند و آکنه های سخت تر می توانند از طریق ایجاد عوارض پیجیده باقی گذاشتن اثر بر پوست ناراحتی ایجاد کنند. با وجود این اغلب آکنه ها با خوددرمانی و داروهایی که بر درمان و پیشگیری از ظهور ضایعات آکنه موثرند و بسیار خواستار دارد درمان می شوند.ازآنجا که نخستین ضایعه ی آکنه همان میکروکومدواست، درمانی که از ظهور آن جلوگیری می کند، بر تبدیل میکروکومدو به ضایعه ی التهابی آکنه و پیشرفت آن نیز موثر خواهد بود. اسید سالی سیلیک به عنوان یک عامل پوسته پوسته کردن پوست بدن، ریختن پوست سطحی را پیش می برد و این عمل بر سرعت از بین رفتن کومدونها و ضایعات التهابی می افزاید. محلول اسید سالی سیلیک 5/0% و 2% کومدونها را به خوبی از بین می برد و در پیشگیری از به وجود آمدن میکروکومدونها و پاک کردن ضایعات موجود موثر است.    

بعضی از داروهای بی نسخه آکنه که اسید سالی سیلیک دارندAveeno(S.C.Johnson)Clearasil (Richardson/Vicks Personal)Clear By Design (SmithKline Beecham Consumer)Fostex(Westwood/Squibb)Listerex(Warner – Lambert)Oxy –Clean (SmithKline Beecham Consumer)Oxy Nightwatch(SmithKline Beecham Consumer)Pernox(Westwood/Squibb)Propa P.H(Del)SalAc(GenDerm)Stri –Dex(Glenbrook)

  

/ 4 نظر / 25 بازدید

دکتر چرا یک کمی از خودتون و تخصصتون نمی نویسین؟

خواجه نصیر

http://foroshande.persianblog.ir سلام. از وبلاگتون خیلی خوشم اومد . خیلی مفید بود. برا همین یه لینک بهتون توی وبلاگم دادم . اگه فرصت کردین سری بزنین .ممنون میشم بهم لینک بدین.مرسی.

دستفروش

یه سری به فروشگاه من بزن فروشگاه بازی و برنامه و فیلم سریال ، کتاب ، برنامه آموزشی همه چیز هست سر بزن