عارف پیش ِ نحوی نشسته بود. نحوی گفت:
«سخن بیرون از این سه نیست؛ یا اسم باشد یا فعل یا حرف.»
عارف جامه بدرید که:
«واویلتاه! بیست سال عمر ِ من و سعی و طلبِ من به باد رفت، که من به امیدِ آن‌که بیرون از این سخنی هست مجاهده‌ها کرده‌ام، تو امیدِ مرا ضایع کردی.»

[مولانا، فیه ما فیه]

/>

/ 0 نظر / 11 بازدید