بی نظمی خوا ب و کار ٣

استفاده از مطالب این وبلاگ با یا بدون ذکر منبع آزاد است

گیلان . خمام . مطب دکتر حمیدرضا علیزاده . تلفن ٠١٣٢۴٢٢٠٨٩٩    

بی نظمی خوا ب و کار ٣

به رغم این واقعیت که تقریباً تمامی کارگران شیفتی با مشکل عدم تطابق میان سیستــم زمان بندی درونی طبیعی سیرکادین و برنامه ی رفتاری خواب و بیداری ( خوابیدن روز، تلاش برای بیدار ماندن در شب ) رو به رو هستند، از نظر شدتی که افراد می توانند روزها بخوابند و شبها بیدار بمانند، تنوع گسترده ای دیده می شود.

ساعت درونی بیولوژیک بسیاری از کارگران شیفتی به طور کامل با طرح شیفت شده ی خواب سازگار نیست ولی اکنون می دانیم که نشانه های دشواری در آغاز و حفظ خواب و خواب آلودگی شدید در جمعیت کارگران شیفتی سبب ایجاد یک پدیده ی کاملاً یکنواخت نمی شود. در واقع به نظر می رسد بسیاری از افراد می توانند روزها مقدار مناسبی بخوابند و از خواب آلودگی پاتولوژیک شکایتی ندارند.

این تنوع حاکی از وجود این امکان است که بعضی افراد ممکن است نسبت به آثار تغییرات وسیع در زمان بندی رفتار خواب و بیداری در ارتباط با سیستم زمان بندی بیولوژیک سیرکادین حساس تر باشند. اساس تشخیص بی نظمی خواب کار شیفتی ( SWSD ) حاصل از این واقعیت است که به رغم تلاش برای مناسب کردن شرایط محیطی برای خواب روزانه بسیاری از کارگران شیفتی نمی توانند بخوابند و در نتیجه احتمالاً بسیاری از آثار زیانبار آشفتگی خواب را تجربه می کنند. این آثار ممکن است شامل سطوح پاتولوژیک خواب آلودگی و اختلالات قابل توجه در کارکرد باشد که نیازمند دقت بالینی است

 

/ 0 نظر / 16 بازدید