شعر

خطاب به توهین کننده به ملت:

آن خس و خاشاک تویی

پست تر از خاک تویی

شور منم     نور   منم

عاشق   رنجور    منم

زور  تویی  کورتویی

هاله   بی نور   تویی

دلیر  بی باک     منم

مالک  این  خاک منم

شاعر...?

 

/ 3 نظر / 39 بازدید
شفاف.ن

اشکال وزنی داشت ولی محکم بود.آفرین

همشهری

نام شاعر : مولانا