دانش پزشکی

پزشکی و اجتماعی

 
ساعت ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/٢۸  کلمات کلیدی:
مراقبت از ناخنها  :  ناخنها هنگاميـكه در شرايط ايده آلي باشند بسيار جـذاب
ميباشند. همچنين ناخنها منعكس كننده عادات شخصي
فـرد هستند: خوب يا بد. جدا از جاذبه آرايشي، ناخن هـا
وظايف ديگري نيز بعهده دارند از جمله كمك به بــلند كردن
اجـسـام با ايجاد تكيه گاه براي بافت انگشتـان و يا دسـت
كاري اجــسام و از هـمـه مــهمتر آن كه ناخن هـا سلامت
عمومي بدن را بازتاب مي كنند.

نـاخن از پروتئيني بنام كراتين تشكيل يافته (كراتين در مو
و پوست نيز وجود دارد) و داراي بخشهاي مختلفي اسـت
كه به آن ميپردازيم:

1- MATRIX: ماتريكس قسمت پنهان ناخن مي بـاشد. در واقع ريشه ناخن بوده كه در آن رشد ناخن انجام ميگيرد.

2- NAIL PLATE: قسمت قابل رؤيت ناخن است. همـان چيـزي كـه مـا از آن بنام ناخن ياد مي كـنيم. از كراتين مرده تشـكيل يافته و كمـي مـحدب مي باشد. اساسا بي رنگ است اما بواسطه شبكه مويرگهاي خوني كه در زير آن واقع است صورتي بنظر مي آيد.

3- NAIL BED: پوست زير ناخن ميباشد كه از بافت پيوندي تشكيل يافته و در آن عروق خوني و اعصاب وجود دارد و نقش تغذيه پليت ناخن را بعهده دارد.

4- LUNULA: قسمتي از ماتريكس مي باشد. هـمان قسمت هلالي شكل سفيد رنگ كـه در ته ناخن قابل مشاهده است (بيشتر در ناخن شست). عـلت سفيـد بودنـش آن است كه هنوز سلولهاي آن كراتينه نشده و به تكامل نرسيده اند.

5- CUTICLE: ادامه پوس بستر ناخن(NAIL BED) بوده و بين پوست انگشتان و صفـحـه ناخن (NAIL PLATE) واقع بوده و اين دو بخش را به يكديگر متصل ميسازد.كوتيكول ناخن به عنـوان يك سد ضد آب عـمـل نـموده و از ورود باكتري و ديگر عوامل بيماريزا به قسمت ماتريكس جلوگيري ميكند.

6- NAIL FOLDS(تاي ناخن): به عنـوان چهارچوب و تكيه گاه ناخن در سه سمت چپ و راست و پايين ناخن آن را احاطه كرده است.

 

 

 


نكات مـهم براي داشـتـن
ناخنهاي سلامت و جذاب

1- از رژيم غـذايي متـعــادل كــه شــامــل
مقادير فراوان از ميوه ها و سبزيجات تازه،
حبوبات و گوشت لخم ميباشد اســتفاده
كنيد.

2- هــنـگـام انـجام وظـايف خـانه به ويــژه
شستن ظرفها از دستكش استفاده كنيد.

3- ناخن را با برس ويژه تميز كنيد مخصوصا پس از كار با مواد كثيف.

4- براي سوهان كشيدن ناخنهايتان از سوهانهاي نرم و ظريف استفاده كرده و هـيچگاه ناخنها را در دو جهت سوهان نكشيد. ناخن هـا را تنها از سـمـت گوشـه به سمت مركز ناخن در يك جهت سوهان بكشيد.

5- از ناخنها استفاده ابزاري نكنيد مثلا از آنها براي بيرون آوردن منگنه استفاده نكنيد.

6- ناخنها را خشك و تميز نگاه داريد اين كار كمك ميكند تا باكتريها و قارچها روي ناخنها تجمع پيدا نكنند.

7- اگر ناخنهاي پايتان ضخيم بوده و كوتاه كردن آنها دشوار است آنها را بمدت 5 الي 10 دقيقه درون مخلوط آب و نمك گرم(يك قاشق چاي خوري نمك در نيم ليتر آب) فرو ببريد. اين كار باعث نرم شدن آنها ميگردد.

8- ناخنها را براي دارا بودن حداكثر استحكام بـايد بـطور مستقيم كوتاه كرده و اندكي در گوشه ها گرد شوند.

9- هيچگاه كوتيكول ناخن را جدا نسازيد چون اين كار باعث ايجاد عفونت ميگردد.

10- از جويدن ناخنها خودداري كنيد.

11- صـابون و مواد شوينده قوي سبب خشكي و ترك برداشتن ناخنها مي گردند. بـراي شستن دستها از صابونهاي ملايم استفاده كنيد.

12- بيش از يكبار در هفته از لاك برها استفـاده نـكنـيـد زيـرا آنـها بـاعـث خشـكي ناخن ميگردند. در صورت استفاده از آنها از لاك برهاي فاقد استون استفاده كنيد.

13- پيش از باغباني ناخنهاي خود را در صابون فرو ببريد اين كار سبب ميشود كثـافـات به زير ناخنها نفوذ نكنند.

14- پس از سوهان كشيدن ناخن هـا، آنهـا را براي چنـد دقيـقه درون آب گرم صابون دار ماساژ دهيد تا چربي ناخنها گرفته شود.

15- يك تا سه ماه از سال به ناخنهاي خود استراحت دهيد و هيچ گـونه لاك و يـا نـاخـن مصنوعي بكار نبريد تا ناخنها مجددا سلامتي خود را بازيابند.

16- آب و مايعات فراوان بنوشيد.

17- براي داشتن ناخنهاي سلامت مصرف روزانه 2.5 ميـلي گـرم بـيوتـيـن (غيـر از زنـان باردار) و غذاهاي حاوي بيوتين مانند تخم مرغ و جگر بسيار مفيد ميباشد.

18- هر روز دستان و ناخن هاي خود را با مواد مرطوب كننده مرطوب كنيد. همــچنين از غذاهاي سرشار از سولفور و سيليكون مانند گل كلم و ماهي استفتده كنيد.

19- آب هويج تازه بنوشيد چون سرشار از كلسيم و فسفر بوده و در استحكام ناخنـهـا بسيار مفيد ميباشد.

20- براق كننده لب براي نرم كردن ناخنها بسيار موثر ميباشد.

21- از لاك بر پيش از لاك زدن نيز استفاده كنيد زيرا با زدودن چربي ناخن آن را براي قرار گرفتن بهتر لاك آماده ميسازد.

22- بـراي زدودن لكهاي ايجاد شده توسط گرد و غبار و باكتريها و يا لاكها مـي تـوانـيـد از مـخلوط 10 قسـمت آب و يـك قسـمت سفـيد كنــنده خانگي استفاده كرده و لكها را پاك كنيد.

23- پس از لاك زدن حتما از براق كننده لاك(برق ناخن) استفاده كنيد زيرا باعث ميشود ناخن ها در برابر شكنندگي مقاوم تر شوند. همچـنين بـراق كنـنـده را بـدون لاك نـيــز به ناخنهاي خود بزيد زيرا با اين كار رطوبت ناخنها حفظ ميگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرعت رشد ناخن

سرعت رشد ناخن بستگي به عوامل بسياري ازجمله سن، تغذيه، بيماريها، هورمونها و فصول سال دارد توجه كنيد:

1- ناخن بطور طبيعي 0.1 ميلي متر در روز و يا 3 ميلي متر در ماه رشد ميكند.
2- سرعت رشد انگشتان دست از انگشتان پا بيشتر ميباشد.2 تا 3 برابر.
3- سرعت رشد ناخنها در تابستان بيشتر از زمستان ميباشد.
4- سرعت رشد ناخنها در افراد راست دست در دست راست و افراد چپ دست در دست چپشان بيشتر است.
5- سرعت رشد ناخنهاي مردان از زنان بيشتر است.(جز در زنان باردار و مسن)
6- اگر ناخن به طـور كامل از جايش كنده شود براي ناخن هاي دست 3 الي 6 ماه طول مي كشد تا مجددا ناخن بطور كامل رشد كند اين زمان براي ناخنهاي پا 12 الي 18 ماه ميباشد.

اختلالات ناخن

1- لكه هاي سفيد رنگ: علت آن ميتواند صدمه به ماتريكس و يا كمبود روي باشد اما زياد مهم نبوده و به مرور زمان ناپديد ميگردد.

2- عفونتها: مي تـواند عامل آن باكتريها و يا قارچها باشند كـه در هـر دو صـورت بايد به پزشك مراجعه شود.

3- شيار هاي روي ناخن: اين شيارها اغلب ارثي ميـباشند اما اگر يكباره روي ناخنها آشكار گردند علت آن ميتواند ضربه، پيري، روماتيسم و يا بيماري كليه باشد.

4- حفره روي ناخن: علت آن مي تواند اگزما و يا ضربه باشد.

5- قاشقي شكل شدن ناخن: علت آن كم كاري تـيروئيد، كــمبـود آهــن و كـم خوني ميباشد.

6- شكاف در لبه ناخن: علت آن فرو بردن انـگشتان به مدت زياد در آب و همچنين لاك پاك كن ها ميباشند.

7- تردي و شكنندگي ناخنها: علت آن ميـتواند فـرو بردن دست در آب داغ، اختـلال در جـريان خــون، كمبوـد ويتامينهاي A ،C ،B6 و نياسين، كمـبود آهن و كلسيم و كم كاري تيروئيد باشد. كم آبي بدن نيز بسيار مهم است بنابراين آب فراوان بنوشيد.

8- ناخنهاي فرو رفته در گوشت: اين مشكل بيشتر در ناخنهاي پا مشـاهده ميگردد و علت آن كوتاه كردن نامناسب ناخنها و كفش تنگ ميباشد كه باعث مي گردد گـوشــه ناخن بدرون گوشت فرو رود.

9- برخي بيماريها از روي ناخنها قابل تشخيص ميباشند: بسـتر نـاخـن رنگ پريده نشانه كم خوني - بستر ناخن قرمز نشانه بيماري قلبي - ناخـنهاي سفـيد رنگ نشانه بيماري كبدي - ناخن ضخيم و زرد رنگ نشانه بيـمـاري ريـوي - سـرخـي مـختـصـر در ته ناخن نشانه ديابت و ناخنهاي دو رنگ نيمي سفيد و نيمي صورتي نشانه بيماري كليـه ميباشد.

نكات مهم براي داشتن ناخنهاي سلامت و جذاب...