دانش پزشکی

پزشکی و اجتماعی

 
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱۸  کلمات کلیدی:

علل عقب ماندگی :

حضرت علی علیه السلام چهار چیز را علت عقب ماندگی و فروپاشی ملتها میدانست :

؛ تضییع الاصول والتمسک بالفروع وتقدیم الاراذل وتاخیرالافاضل ؛

ببینید چقدر با ملت ما تطابق دارد ........